Conexbird and ICEYE win Pike Tank One Sea competition

News

One Sea – Autonomous Maritime Ecosystem grows

News

”Jaakonmeri” on testimeri – DIMECC ja One Sea avaavat maailman ensimmäisen kaikille avoimen testialueen: Itseohjautuvien laivojen kokeilu täyteen vauhtiin

News

DIMECC opens the first globally available autonomous maritime test area on the west coast of Finland – One Sea implementation moves forward

News

Jukka Merenluoto to strengthen the lead of One Sea Ecosystem

News

Autonomous ship operation now on IMO agenda

News

Laivojen etäohjaukseen tuli 200 hakemusta

News

One Sea – Autonomous Maritime Ecosystem introduced roadmaps to autonomous shipping

News

One Sea – Autonomisen meriliikenteen ekosysteemi tuo autonomisen meriliikenteen tiekartat Itämerelle

News

CARGOTEC CORPORATION PR: Kalmar presents its new Port 2060 vision for sustainable future of cargo handling

News

ONE SEA ecosystem partners: